Kundeservice Søg Login

Kompletsikring

KompletSikring

KompletSikring indskrænker ikke på noget tidspunkt de gældende regler i købeloven og er omfattet af Forsikringsaftaleloven.

KompletSikring løber i (regnet fra apparatets købsdato):

 • 3 år for computere / tablets
 • 5 år for alle øvrige produktgrupper 

KompletSikring dækker:

 • Normale reparationsomkostninger som følge af mekanisk eller elektrisk nedbrud, der gør produktet uanvendeligt.
 • Normale reparationsomkostninger ved beskadigelse som følge af pludselige og uforudsete udefra kommende årsager - også hændelige uheld - der gør produktet uanvendeligt. 
 • Skader som følge af slitage.
 • Rensning, når dette kan afhjælpe en opstået fejl. 
 • Transportomkostninger indenfor forhandlerens normale handelsområde ved dækningsberettiget skade på stationært / større udstyr.
 • Særlige betingelser for fladskærme: Ved afgørelse af om pixel fejl har betydning for produktets funktionalitet, benyttes producentens vejledning.

KompletSikring dækker ikke:

 • Tyveri og bortkomst af enhver art
 • Skader som følge af brand
 • Skader, som er dækket af fabriksgarantier, eller hvor forhandleren bærer ansvaret i henhold til bestemmelserne i dansk forbrugerlovgivning.
 • Følgeskader på andre enheder end den forsikrede, mistede data, software eller lignende
 • Skader på den forsikrede genstand som er begået forsætligt, eller ved grov uagtsomhed
 • Skader som følge af fejlbetjening, eller som følge af at sælgers eller producentens vejledning om genstandens brug ikke er fulgt  
 • Kosmetiske skader som eksempelvis ridser, pletter, blegning som ikke hindrer genstanden i at fungere  
 • Brand. 
 • Software til f.eks. PC udstyr, og skader der skyldes fejl eller mangler i software samt virus.  

Selvrisiko: Ingen

Afskrivning: Ingen

Skadeanmeldelse:
Skader skal anmeldes til Panasonic Center umiddelbart eller ved at anvende skadesformularen på http://www.affinordic.com/da/skader/umiddelbart efter, at de er kommet sikrede til kendskab.

Forsikringen erstatter med reparation udført af en reparatør anvist af forsikringsselskabet. Den maksimale erstatning er produktets nyværdi.

Såfremt reparationsomkostningerne vil overstige den maksimale erstatning, erklæres produktet totalskadet. Forsikringsselskabet kan i så fald vælge at erstatte med et andet tilsvarende produkt eller kontant erstatning – dog højest svarende til den maksimale erstatning. 

Opsigelse: 
Forsikringen kan opsiges skriftligt indenfor 30 dage efter tegningssdato. Herefter kan forsikringen ikke opsiges. Dog kan både forsikringstager og forsikringsselskabet, senest 14 dage efter en skades afgørelse, opsige forsikringen til den næstkommende 1. i måneden. Forudbetalt præmie refunderes forholdsmæssigt.

Klagemulighed: 
Skadeafgørelser kan indbringes til Ankenævnet for Forsikring, hvortil forsikringsselskabet er tilknyttet.

KompletSikring bortfalder helt eller delvis såfremt:

 • den forsikrede forsætligt har tilbageholdt eller afgivet forkerte oplysninger af betydning for bedømmelse af skaden. 
 • forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved grov eller uagtsom adfærd, af enten den forsikrede selv eller en anden person

KompletSikring udbydes i samarbejde med, og administreres af, forsikringsagenturet AffiNordic. Spørgsmål til dækning, undtagelser eller andet kan rettes til AffiNordic på:

E-mail:  info@affinordic.com eller telefon: 4590 7330

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System